INTERNETOVÁ KAVÁRNA

WiFi INTERNET ZDARMA
WiFi INTERNET FOR FREE

Klepnutím na PŘIPOJIT vyjadřujete svůj souhlas s provozním řádem free wifi internetu kavárny.
By click to CONNECT you agree with terms of use of our free wifi.

Chcete rychlé WiFi připojení i doma? Koukněte se na naší nabídku WiFi internetu po Praze a okolí.
Are you looking for fast wifi connection at home? Look at our outside WiFi internet offer.

Free wifi připojení je limitované na 10 Mb/s. Pro rychlejší připojení 200+ Mb/s využijte volných datových kabelů (placená služba).
Free wifi is limited to 10 Mb/s. For faster connection 200+ Mb/s there are data cables available (paid service).

Provozní řád free wifi internetu kavárny

Společnost InterLogic s.r.o. poskytuje svým zákazníkům v prostorách kavárny Internet Café InterLogic free wifi přístup do sítě Internet. Tato služba je zákazníkům kavárny poskytována zdarma. Rychlost free wifi přístupu k internetu je oproti placenému přístupu limitována. Z důvodu bezpečnosti je na free wifi přístupu dovoleno odesílat emailovou poštu pouze prostřednictvím online web emailových služeb. Zákazník nesmí žádnou formou přispívat k šíření právně napadnutelných informací pomocí sítě Internet. Zákazník nesmí zneužívat systém pro neoprávněný přístup k cizím informačním zdrojům, včetně lokální počítačové sítě Internet Café InterLogic.

InterLogic s.r.o. nenese v žádném případě zodpovědnost za funkčnost telekomunikačních okruhů nebo přístupnost částí sítě Internet mimo lokální síť a za obsah informací uveřejňovaných prostřednictvím sítě Internet.