Home arrow Wifi internet arrow Doplňkové informace arrow Agregace internetového připojení

Agregace internetového připojení

Tisk E-mail

Nabídky internetového připojení většiny posyktovatelů jsou dnes uvozeny slovem "až". Znamená to, že rychlost, která je v názvu tarifu, je maximum co můžete očekávat, nikoliv však rychlost, kterou budete mít vždy k dispozici. Skutečná rychlost je tak nestálá. Tato charakteristika plyne z parametru připojení, kterému se říká agregace. Slovo primárně znamená shlukování a v tomto smyslu nám sděluje, kolik uživatlelů bude celkově sdílet vyhrazenou rychlost. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl z rychlosti. Agregace internetu 1:50 znamená, že klient mající např. rychlost internetu "až" 16Mb/s v agregaci 1:50 má dynamickou rychlost připojení v rozsahu od 0.32 Mb/s až 16 Mb/s. Skutečná rychlost bude záviset na činnosti ostaních klientů zahrnutých do stejného rozsahu rychlosti.

Zjednodušeně to lze přirovnat k dopravní situaci. Pokud bychom si mohli koupit část silnice mimo město sami pro sebe, můžeme se tam pohybovat plynule 90 km/h, protože se nebudeme muset nikomu vyhýbat a předjíždět. Pokud ale majitel stejný úsek silnice prodá 50x, provoz tam zhouste a díky předjíždění bude naše rychlost nestálá a pomalejší... a pokud vyjednou všichni současně, zřejmě se zastaví v pomale jedoucí koloně.

Informaci o agregaci se bohužel v popisu parametrů nabídek internetového připojení dozvíte jen velmi obtížně, zpravidla bývá ukryta až hluboko v podmínkách připojení a nebo vůbec. Nejčastější hodnoty agregace jsou u nás 1:50 a 1:40 (domácí ADSL/VDSL připojení), 1:20 (domácí wifi připojení a lepší ADSL/VDSL připojení). U xDSL připojení pro firmy lze najít i nabídky s agregací jen 1:10 i 1:8, ale u takových připojení je třeba počítat s odpovídající vysokou cenou.

Nabídka našeho wifi připojení k internetu obsahuje tarify bez agregace. Jakou rychlost si zvolíte, taková opravdu bude.