Již brzy opět zrychlíme internet

Již brzy opět zrychlíme internet

Už brzy Vás potěšíme dalším navýšením rychlosti našich tarifů. V uplynulých měsících roku 2019 a 2020 proběhlo v naší síti mnoho prací na vylepšení a inovaci technologie našich hlavních spojů. Poslední práce stále ještě probíhají (informace k tomu jsme uvedli zde) a to i navzdory situaci s koranavirem COVID-19. Díky tomu již v současném neočekávaném stavu naší země, naše síť zvládá enormní zatížení trvající praktcky 20h denně. Přesto bude možné další reálné zrychlení nabízené služby wifi internetu a samozřejmě i nadále bez sdílení (agregace) rychlosti, bez datových limitů, bez nekonečných závazků a bez výpovědních lhůt. Všem klientům samozřejmě automaticky změníme jejich rychlostní tarif dle nové nabídky v rámci technologie, kterou používají, nikoho nenecháme v nějakém neexistujícím historickém tarifu. Změna bude probíhat postupně v průběhu duben-květen 2020.

V souvislosti s dalším reálným navýšením rychlosti mohou být již někteří klienti v navýšení limitováni technickými možnostmi jejich antény pro připojení, v takovém případě budou z naší strany kontaktováni s návrhem zvýhodněného upgradu vybavení. Limitujícím faktorem využití rychlejší služby mohou být i domácí wifi sítě u klientů (zastaralé wifi routery nebo slabé pokrytí) – i v takovém případě navrhneme výhodné řešení.

Sdílej příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email