Agregace internetového připojení – co to znamená?

Agregace internetového připojení – co to znamená?

Nabídky internetového připojení pro domácnosti od většiny poskytovatelů jsou dnes uvozeny slovem „až“. Znamená to, že rychlost, která je v názvu tarifu, je maximum co může klient očekávat, nikoliv však rychlost, kterou bude mít vždy k dispozici. Skutečná rychlost je tak nestálá. Tato charakteristika plyne z parametru připojení, kterému se říká agregace a sděluje nám, kolik uživatelů bude celkově sdílet rychlost v názvu tarifu. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl z rychlosti. Agregace internetu 1:50 znamená, že klient s tarifem internetu „až 20 Mb/s“ v agregaci 1:50 má rychlost připojení v rozsahu od 0.4 Mb/s do 20 Mb/s. To má zásadní vliv na skutečnou rychlost a kvalitu služby, která bude záviset na činnosti ostatních uživatelů zahrnutých do stejného rozsahu rychlosti.

  • Nabídka našeho wifi připojení k internetu obsahuje pouze tarify bez agregace, se stálou rychlostí po celou dobu dne a bez vlivu dalších uživatelů.
  • Informaci o agregaci se bohužel v popisu parametrů nabídek internetového připojení dnes dozvíte už jen velmi obtížně, poskytovatelé se ji snaží ukrývat, někdy až hluboko do podmínek připojení a nebo neuvádí vůbec. Stejně tak někdy záměrně přestali uvádět slůvko "až" s cílém uvést zákazníka v omyl, nebo navodit dojem, že tento parametr není pro funkčnost důležitý. Nejčastější hodnoty agregace jsou u nás 1:50 (domácí ADSL/VDSL připojení), 1:20 (domácí wifi připojení a lepší ADSL/VDSL připojení).

Sdílej příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email