Agregace internetového připojení – co to znamená?

Agregace internetového připojení – co to znamená?

Nabídky internetového připojení pro domácnosti od většiny poskytovatelů jsou dnes uvozeny slovem „až“. Znamená to, že rychlost, která je v názvu tarifu, je maximum co může klient očekávat, nikoliv však rychlost, kterou bude mít vždy k dispozici. Skutečná rychlost je tak nestálá. Tato charakteristika plyne z parametru připojení, kterému se říká agregace a sděluje nám, kolik uživatelů bude celkově sdílet rychlost v názvu tarifu. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl z rychlosti. Agregace internetu 1:50 znamená, že klient s tarifem internetu „až 20 Mb/s“ v agregaci 1:50 má rychlost připojení v rozsahu od 0.4 Mb/s do 20 Mb/s. To má zásadní vliv na skutečnou rychlost a kvalitu služby, která bude záviset na činnosti ostatních uživatelů zahrnutých do stejného rozsahu rychlosti.

Sdílej příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email