Agregace internetového připojení – co to znamená?

Agregace internetového připojení – co to znamená?

Nabídky internetového připojení pro domácnosti od většiny poskytovatelů jsou dnes uvozeny slovem “až”. Znamená to, že inzerovaná rychlost, která je v názvu tarifu, je zpravidla rychlost maximální co může klient očekávat, nikoliv však rychlost běžně dostupnou, kterou bude mít vždy k dispozici.  Běžně dostupná rychlost je tak nestálá. Tato charakteristika plyne z parametru připojení, kterému se říká agregace a sděluje nám, kolik uživatelů bude celkově sdílet inzerovanou rychlost v názvu tarifu. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl z rychlosti. Agregace internetu 1:50 znamená, že klient s tarifem internetu “až 20 Mb/s“ v agregaci 1:50 má rychlost připojení v rozsahu od 0.4 Mb/s do 20 Mb/s. To má zásadní vliv na skutečnou (běžně dostupnou) rychlost a kvalitu služby, která bude záviset na činnosti ostatních uživatelů zahrnutých do stejného rozsahu rychlosti.

Sdílej příspěvek