Agregace internetového připojení – co to znamená?

Agregace internetového připojení – co to znamená?

Nabídky internetového připojení pro domácnosti od většiny poskytovatelů jsou dnes uvozeny slovem „až“. Znamená to, že inzerovaná rychlost, která je v názvu tarifu, je zpravidla rychlost maximální co může klient očekávat, nikoliv však rychlost běžně dostupnou, kterou bude mít vždy k dispozici.  Běžně dostupná rychlost je tak nestálá. Tato charakteristika plyne z parametru připojení, kterému se říká agregace a sděluje nám, kolik uživatelů bude celkově sdílet inzerovanou rychlost v názvu tarifu. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl z rychlosti. Agregace internetu 1:50 znamená, že klient s tarifem internetu „až 20 Mb/s“ v agregaci 1:50 má rychlost připojení v rozsahu od 0.4 Mb/s do 20 Mb/s. To má zásadní vliv na skutečnou (běžně dostupnou) rychlost a kvalitu služby, která bude záviset na činnosti ostatních uživatelů zahrnutých do stejného rozsahu rychlosti.

Sdílej příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email