Home arrow Wifi internet arrow Příklady instalací

Příklady instalací WiFi zařízení

Tisk E-mail

Pro představu, jak vlastně vypadá WiFi zařízení pro venkovní příjem a jeho instalace, uvádíme několik aktuálně nejpoužívanějších řešení a příklady instalací. Obecně platí, že pro trvale spolehlivou funkci jakéhokoliv venkovního WiFi připojení je třeba přímá viditelnost mezi anténou klienta a anténou vysílače. Dále s ohledem na rostoucí koncentraci venkovních bezdrátových sítí ve volném pásmu je vhodné použít směrovou parabolickou anténu s co nejužším vyzařovacím úhlem do 10 stupňů. Pouze v případech kdy to situace nedovoluje (nejčastěji prostorové nebo estetické důvody) a dále za podmínky krátké vzdálenosti cca do 500m, instalujeme u klienta zařízení s malou sektorovou anténou s vyzařovacím úhledm do 45 stupňů. K zajištění přímé viditelnosti je zpravidla nutné umístění antény na nejvyšší místo objektu - střechu, pokud lze viditelnost zajistitl i níže tak je možno na stěnu domu vedle okna nebo na balkon. Upevnění antén je možné na stávající stožár, pomocí malé konzole na stěnu, na balkonové zábradlí či pomocí speciálních držáků i na okenní parapet nebo přímo na sklo okna. Pro montáž antény na střechu nebo na stěnu dodáváme různé typy železných tvarů s pozinkováním, tak aby byla možná montáž na jakýkoliv typ budovy. Umístění antény pro venkovní příjem uvnitř domu není možné.

Směrová parabola AirGridM5
WiFi airMAX 5 GHz Ubiquity AirGridM5 23 dB / 27 dB
rozměry 37x27cm nebo 62x46cm, odolnost proti větru,
odolnost proti rušení díky jednopolarizační anténě 1x1 MIMO

Směrová parabola NanoBeamM5
WiFi airMAX 5 GHz Ubiquity NanoBeamM5 22 dB / 25 dB
rozměry 30cm nebo 40 cm, možno doplnit odrušovacím límcem
s radomovým krytem, vyšší rychlosti díky anténě 2x2 MIMO

Sektorová anténa NanoStationM5
WiFi airMAX 5 GHz Ubiquity NanoStationM5 13 dB / 16 dB
malé rozměry 16x8cm nebo 29x8cm, snadné upevnění, větší
vyzařovací úhel a tím možnost rušení, anténa 2x2 MIMO s vyšší
rychlostí, ale pouze na krátkou vzdálenost

Směrová parabola NanoBridgeM5
WiFi airMAX 5 GHz Ubiquity NanoBridgeM5 22 dB / 25 dB
rozměry 30cm nebo 40 cm, možno doplnit odrušovacím límcem
s radomovým krytem, vyšší rychlosti díky anténě 2x2 MIMO

Sektorová anténa NanoBridgeM5
WiFi airMAX 5 GHz Ubiquity NanoBridgeM5 25dB
včetně odrušovacího límce a radomu, upevnění na kovové konzoli

Směrová parabola AirGridM5
WiFi airMAX 5 GHz Ubiquity AirGridM5 23dB
upevnění na stožár

WiFi hotspot
WiFi hotspot
sektor airMAX 5 GHz, sektor 5 GHz, všesměr 2.4 GHz,
hlavní spoj NanoBridgeM5 s odrušovacím límcem


Sektorová anténa NanoStationM5
WiFi airMAX 5 GHz NanoStationM5 13 dB
upevnění na držáku pro plastové okno bez vrtaní