banner_FAQ_bw

Akcelerace rychlosti připojení v naší WiFi síti

Akcelerace rychlosti připojení v naší WiFi síti

Maximální rychlost připojení do internetu je u nás až o 150% rychlejší než je běžná rychlost uvedená u tarifu a to vždy po dobu cca 10 sekund od inicializace požadavku o spojení, kdy je aktivována akcelerace rychlosti. Při pokračujícím zatížení přípojky nad uvedenou dobu se rychlost vrátí k běžné rychlosti dle tarifu. Při následném poklesu zatížení přípojky se možnost akcelerace opět aktivuje. Uvedenému algoritmu přesně odpovídá vytížení přípojky internetu při běžném prohlížení www stránek.

V praxi to znamená, že má-li klient nastavenou běžnou rychlost 8/4 Mb/s, akcelerace zajistí zvýšení maximální rychlosti stahování až na 20 Mb/s. WWW stránky prohlíží rychlostí 20 Mb/s (otevírání stránek = krátkodobé zatížení), ale když začne stahovat velký soubor (= delší zatížení), rychlost se po 10 sekundách vrátí na 8 Mb/s. Po stažení souboru se zatížení přípojky sníží a akcelerace je opět aktivní.

  • Uvedené zvýšení maximální rychlosti je v rámci všech tarifů bezplatné a jak z příkladu vyplývá - i s nízkým tarifem je možno brouzdat po internetu vysokou rychlostí.
  • Někteří poskytovatelé uvádějí zavádějícím způsobem maximální (akcelerovanou) rychlost do názvu tarifu a běžnou rychlost až jako doplňující informaci.

Sdílej příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email