Konec problémů při letních bouřích

Konec problémů při letních bouřích

S možností výskytu letních bouřek se předem omlouváme, pokud by v té souvislosti došlo k nějakým technickým problémům na naší síti (poškození technologie bleskem, větrem apod.). Výjimečně může také dojít k efektu tzv. dešťové clony (rain fade effect), který může postihnout jeden z našich hlavních spojů na frekvenci 24 GHz a to v případě, že se spoj (oblast Pankrác – Hlubočepy) dostane do středu jádra bouře. Pak může dojít ke chvilkovému zpomalení a nárůstu odezvy a v krajním případě až po chvilkový úplný výpadek větší části sítě.

Uvedený problém se netýká klientských antén, které pracují v pásmu 5 GHz a vliv deště je díky nižší frekvenci výrazně menší. Každý spoj u klienta je vždy instalován s dostatečnou signálovou rezervou, aby i s vlivem silného deště, zůstalo spojení zachováno.

Samozřejmě doufáme, že uvedené situace pokud možno nenastanou a k žádné technické závadě nedojde. Ale pokud by došlo, problém budeme řešit následně okamžitě jakmile to situace s počasím dovolí.

Děkujeme za případnou trpělivost a pochopení,
InterLogic tým.

Sdílej příspěvek