Jak je to se zrychlováním O2?

Jak je to se zrychlováním O2?

Nabídka operátora O2 navozuje trvale dojem, že služba internetu pomocí technologie ADSL a VDSL je stále rychlejší a dostupnější pro všechny a všude. Na webu operátora zjistíte, že už se nic moc o rychlosti a dostupnosti nedozvíte a za všech okolností je klient naváděn, aby vyplnil svou adresu a telefon, aby ho mohl operátor kontaktovat (a přemlouvat). Doporučujeme v této souvislosti přečíst článek na serveru LUPA s názvem AžDSL:vše (až) na 8 Mbit/s. I když jde již o starší článek, bohužel je platný do dnes. Tehdy již v roce 2008 autor článku vysvětluje problematiku nutnosti začít rozlišovat termíny marketingová, nominální a efektivní rychlost internetu a bohužel se na tom nic nezměnilo a zavedená praxe trvá do dnes.

Marketingová rychlost je ta, za kterou zákazník platí (tj. dnes nejčastěji 20 nebo 50 Mb/s), nominální je ta, na kterou je jeho přípojka skutečně nastavena (tj. její rychlostní profil), no a efektivní rychlost je ta, kterou přípojka skutečně dosahuje. Autor článku k tomuto mimo jiné uvádí:

„…jde spíše o jakési „rámcové varianty“, charakteristické jednotnou cenou (na maloobchodní i velkoobchodní úrovni), a prezentované s rychlostmi, které mají více marketingovou než reálnou povahu. I v rámci každé z těchto dvou variant totiž bude existovat více „rychlostních profilů“, na které budou přípojky konfigurovány v závislosti na jejich možnostech a technických parametrech. A teprve tyto rychlosti pak budou „nominálními rychlostmi“, na které jsou dnes uživatelé zvyklí (a které bývají o dost vyšší, než rychlosti skutečně dosahované, resp. efektivní, kvůli vlivům charakteru agregace).“

 Jinými slovy: pokud si objednáte a zaplatíte přípojku „až 20 Mb/s“, bude vám nastaven nejvyšší rychlostní profil, který vaše telefonní linka snese, samozřejmě do maxima 20 Mb/s. A to může být jak maximálních 20 Mb/s, tak třeba jen 4 Mb/s, nebo i pouhých 512 kbit/s apod. Ve všech případech přitom budete platit stejnou cenu, za variantu „až 20 Mb/s“. Dále je v článku vysvětleno, jak malé procento lidí na inzerované marketingové rychlosti vlastně má naději dosáhnout. V ostatních případech bude nominální rychlost vždy nižší než marketingová a to už vůbec nic nevíme o rychlosti skutečné – efektivní.

Co z uvedeného plyne na závěr? Pokud bychom ke svým klientům přistupovali stejně jako operátor O2, nebylo by nyní nic jednoduššího, než přejmenovat
název všech našich rychlostních variant na jednu marketingovou 50 Mb/s, to vše při zachování stávajícího technického zajištění naší bezdrátové sítě. Od té chvíle by měl každý zákazník na faktuře uvedeno, že sice platí tarif 50 Mb/s, ale nominální i efektivní rychlost bychom mu ponechali stejnou jako doposud. Tímto směrem však rozhodně nepůjdeme. Aktivně pracujeme na posílení datové propustnosti našich vysílačů. K tomu je zapotřebí další technické vybavení. Vždy když je naše síť připravena přenést větší množství dat než je stávající stav, až potom oznámíme našim klientům, že můžeme zrychlit jejich stávající připojení. A takto se to u nás zpravidla děje každoročně už řadu let po sobě.

Sdílej příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email